ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Регенерат"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13373004

1.4. Місцезнаходження емітента

93118 Лисичанськ Орджонікідзе, б.128

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(06451) 5-44-86 5-43-86

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.regenerat.com.ua/

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

           На підставі наказу одноосібного виконавчого органу (Директора)  №8 від 31.05.2013 р. звільнена з посади Головного бухгалтера Іванченко Тетяна Володимирівна. паспорт серія ЕК номер 074446 виданий 05.03.1996 р. 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення за власним бажанням у зв'язку із виходом на пенсію за віком. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді Головного бухгалтера емітента з квітня 2000 року.

           На підставі наказу одноосібного виконавчого органу (Директора)  №2 від 31.05.2013 року призначена на посаду Головного бухгалтера з 01.06.2013 року Мяло Анастасія Іванівна, паспорт серія ЕН номер 145019 виданий 28.02.2002 р. 2МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області. Призначено на посаду на підставі власної заяви на невизначений строк. Часткою в статутному капіталі  та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер ТОВ "Металопрофіль", головний бухгалтер ЛМВ спілки ветеранів Афганістану, бухгалтер ПРАТ "Регенерат".

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Директор

 

 

 

Запорожець В.І.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

31.05.2013

(дата)