ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Регенерат"
2. Код за ЄДРПОУ
13373004
3. Місцезнаходження
93118 місто Лисичанськ Орджонікідзе, 128
4. Міжміський код, телефон та факс
(06451) 050-773-03-25 факс відсутній
5. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http:\\www.regenerat.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
    Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 10.04.2014р у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинені повноваження Наглядової ради акціонера емітента юридичної особи Зовнішньоторгового підприємства “МАГ” (код 21071441, м. Комсомольськ Полтавської обл, вул. Конституції, 32/33) у кількості 5 представників: Голови Наглядової ради Мороза Олександра Григоровича, Заступника Голови Наглядової ради Кузьмінського Олексія Вячеславовича, Членів Наглядової ради Краснопіра Валерія Миколайовича, Мотрій Наталії Іванівни, Рощіної Наталії Миколаївни (посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних). Припинення повноважень виконано на підставі протоколу №18 від 10.04.2014р чергових загальних зборів акціонерів. Посадові особи особисто часткою у статутному капіталі не володіють. Юридична особа ЗТП “МАГ” володіє часткою у статутному капіталі емітента - 86,53%. На зазначених посадах посадові особи перебували 05 років 00 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.  
   Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 10.04.2014р на посаду Наглядової ради обрана юридична особа акціонер емітента Зовнішньоторгове підприємство “МАГ”(код 21071441, м. Комсомольськ Полтавської обл, вул. Конституції, 32/33) у кількості 5 представників: Голови Наглядової ради Мороза Олександра Григоровича, Заступника Голови Наглядової ради Кузьмінського Олексія Вячеславовича, Членів Наглядової ради Краснопіра Валерія Миколайовича, Мотрій Наталії Іванівни, Рощіної Наталії Миколаївни (посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних). Посадові особи обрані на підставі протоколу №18 від 10.04.2014р  чергових загальних зборів акціонерів. Посадові особи особисто часткою у статутному капіталі не володіють. Юридична особа ЗТП “МАГ” володіє часткою у статутному капіталі емітента - 86,53%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Строк, на який призначено осіб - 3 роки до дати чергових загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймали особи протягом своєї діяльності:
Мороз О.Г. - голова наглядової ради ВАТ “Регенерат”, президент ЗТП “МАГ”,
Кузьмінський О.В. - заступник голови наглядової ради ВАТ “Регенерат”, генеральний директор ЗТП “МАГ”,
Краснопір В.М. - член наглядової ради ВАТ “Регенерат”, юрисконсульт ЗТП “МАГ”,
Мотрій Н.І. - член наглядової ради ВАТ “Регенерат”, начальник планово-економічного відділу ЗТП “МАГ”,
Рощіна Н.М. - член наглядової ради ВАТ “Регенерат”, спеціаліст-аналіток з дослідження товарного ринку ЗТП “МАГ”. Голова та Члени Наглядової ради особисто акціями емітента не володіють. Юридична особа ЗТП “МАГ” володіє 2297117 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна.
      Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 10.04.2014р у зв'язку із закінченням терміну повноважень звільнена Ревізор товариства Кірейонок Надія Василівна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу №18 від 10.04.2014р загальних зборів акціонерів. Посадова особа часткою у статутному капіталі не володіє. На зазначеній посаді посадова особа перебувала 03 роки 00місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
      Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 10.04.2014р на посаду Ревізора товариства обрана Грицун Марина Геннадіївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа обрана на підставі протоколу №18 від 10.04.2014р  чергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа часткою у статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - 3 роки до дати чергових загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: голова ревізійної комісії ВАТ “Регенерат”, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ЗТП “МАГ”.
    Рішенням Наглядової ради від 10.04.2014р припинені повноваження Виконавчого органу (Директора) Запорожця Віктора Івановича (паспорт ЕК №180958 виданий 12.03.1997р. 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області) у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №3-2014 від 10.04.2014р засідання Наглядової ради. Посадова особа часткою у статутному капіталі не володіє. На зазначеній посаді посадова особа перебувала 03 роки 00місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
     Рішенням Наглядової ради від 10.04.2014р на посаду одноосібного Виконавчого органу (Директора) призначено Запорожця Віктора Івановича (паспорт ЕК №180958 виданий 12.03.1997р. 1МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області). Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу №3-2014 від 10.04.2014р засідання Наглядової ради на строк повноважень 3 роки до дати чергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: головний інженер, голова правління ВАТ “Регенерат”, директор ПРАТ “Регенерат”.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Директор                                                                            Запорожець Віктор Іванович
                                           (підпис)                                  (ініціали та прізвище керівника)  
М. П.            11.04.2014р.
                       (дата)