ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

Додаткова інформація про ЗЗА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГЕНЕРАТ"

(код за ЄДРПОУ: 13373004, місцезнаходження: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128 )

 

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 09 квітня 2019 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 03.04.2019 року на 24 годину.

 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:2654672 штук.

 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:2338742штук.

 

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

 

 Посилання на документ                     Посилання на підпис