ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

Повідомлення про підсумки голосування ЗЗА 2020

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного

загальних Зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГЕНЕРАТ"

(код за ЄДРПОУ: 13373004, місцезнаходження: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128)

Дата, час та місце проведення загальних Зборів:

08 квітня 2020 року о 10.00 годині за адресою: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128, 3-й поверх, актова зала №1.

 

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Синяпкін О.В., член лічильної комісії Гура О.О., член лічильної комісії Мяло А.І. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Голосували:

"за" - 2297117 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Синяпкін О.В., член лічильної комісії Гура О.О., член лічильної комісії Мяло А.І. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Краснопіра В. М. Секретарем зборів Мяло А. І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 2297117 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати Головою зборів Краснопіра В. М. Секретарем зборів Мяло А. І. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

 

Питання 3. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 2297117 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 2297117 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

 

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Голосували:

"за" - 2297117 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

 

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосували:

"за" - 2297117 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рік: відповідно до вимог податкового законодавства України.

Голосували:

"за" - 2297117 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рік: відповідно до вимог податкового законодавства України.

 

Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

  • Закупівлю електроенергії граничною сукупною вартістю 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів грн. 00 коп).;

  • Продаж регенерату граничною сукупною вартістю 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів грн. 00 коп.).;

  • Закупівлю відходів гумових, утилю, іншої сировини для виробництва регенерату граничною сукупною вартістю 3 000 000,00 грн. (три мільйони грн. 00 коп.).;

  • Закупівлю мазуту для виробництва регенерату граничною сукупною вартістю 2 000 000,00 грн. (два мільйона грн. 00 коп.).;

  • Надання послуг з виготовлення регенерату та гумових сумішей граничною сукупною вартістю 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів грн. 00 коп.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голосували:

"за" - 2297117 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

  • Закупівлю електроенергії граничною сукупною вартістю 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів грн. 00 коп).;

  • Продаж регенерату граничною сукупною вартістю 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів грн. 00 коп.).;

  • Закупівлю відходів гумових, утилю, іншої сировини для виробництва регенерату граничною сукупною вартістю 3 000 000,00 грн. (три мільйони грн. 00 коп.).;

  • Закупівлю мазуту для виробництва регенерату граничною сукупною вартістю 2 000 000,00 грн. (два мільйона грн. 00 коп.).;

  • Надання послуг з виготовлення регенерату та гумових сумішей граничною сукупною вартістю 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів грн. 00 коп.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

 

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови, Заступника та членів наглядової ради. Обрання нового складу Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, Заступником та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Мороза Олександра Григоровича, Заступника Голова Наглядової ради Мармазінського Сергія Олексійовича, Членів Наглядової ради Краснопіра Валерія Миколайовича, Мотрій Наталії Іванівни та Рощіної Наталії Миколаївни.

Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Мороза Олександра Григоровича (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Мармазінського Сергія Олексійовича (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Краснопіра Валерія Миколайовича (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Мотрій Наталію Іванівну (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Рощіну Наталію Миколаївну (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441).Затвердити умови цивільно-правовихдоговорів, що укладатимуться з Головою, Заступником та членами Наглядової ради, встановити винагороду для Голови Наглядової ради у розмірі 106 400,00 грн./міс., винагороду Заступнику та Членам Наглядової ради не сплачувати, уповноважити Директора ПРАТ «РЕГЕНЕРАТ» на підписання відповідних договорів.

Голосували:

"за" - 2297117 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Мороза Олександра Григоровича, Заступника Голова Наглядової ради Мармазінського Сергія Олексійовича, Членів Наглядової ради Краснопіра Валерія Миколайовича, Мотрій Наталії Іванівни та Рощіної Наталії Миколаївни.

Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Мороза Олександра Григоровича (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Мармазінського Сергія Олексійовича (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Краснопіра Валерія Миколайовича (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Мотрій Наталію Іванівну (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441), Рощіну Наталію Миколаївну (представник акціонера юридичної особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ", код ЄДРПОУ 21071441).Затвердити умови цивільно-правовихдоговорів, що укладатимуться з Головою, Заступником та членами Наглядової ради, встановити винагороду для Голови Наглядової ради у розмірі 106 400,00 грн./міс., винагороду Заступнику та Членам Наглядової ради не сплачувати, уповноважити Директора ПРАТ «РЕГЕНЕРАТ» на підписання відповідних договорів.

 

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Грицун Марини Геннадіївни. Обрати Грицун Марину Геннадіївну Ревізором Товариства на новий строк.

Голосували:

"за" - 2297117 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Грицун Марини Геннадіївни. Обрати Грицун Марину Геннадіївну Ревізором Товариства на новий строк.

            Посилання на документ                                                      Посилання на підпис