ЧАО "РЕГЕНЕРАТ"

Додаткова інформація про ЗЗА 13.04.2021р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГЕНЕРАТ"

(код за ЄДРПОУ: 13373004, місцезнаходження: 93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Незалежності, будинок 128) (далі - Товариство),

 

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством на 15квітня2021 року, відповідно до ч.4 ст.35 Закону України “Про акціонерні товариства”:

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 11.04.2021 року на 24 годину.

 

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 654 672 штук.

 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 339 064 штук.

 

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

 

Посилання на документ

Посилання на підпис